Zahraniční instituce

Britské centrum

Návštěvníci Evropského spolkového domu

Britské centrum nabízí svým návštěvníkům množství knih z britských vydavatelství, časopisy a denní tisk, které jsou přístupny v čítárně. Najdete zde také velmi široký výběr současných videokazet, hudebních CD nosičů, audioknih, učebnic a turistických průvodců. Britské centrum poskytuje informace o vzdělání a jazykových kurzech ve Velké Británii. Britské centrum organizuje mezinárodně uznávané cambridgeské jazykové zkoušky a nabízí veřejnosti množství kurzů anglického jazyka a konverzace s rodilým mluvčím. Pro veřejnost je Britské centrum přístupné od úterý do soboty.

Kontakt:

Vedoucí: Mgr. Zorka Večeřová, BC Manager
Tel.: 466 530 367
E-mail: britcentre@mmp.cz
Web: www.britcentre-pardubice.cz

AllianceFrancaise

Návštěvníci Evropského spolkového domu

Byla založena roku 1883 v Paříži a je uznávanou veřejnou organizací, jejímž cílem je zajištění výuky francouzštiny po celém světě a zároveň posílení myšlenky Frankofonie. Zprostředkovává dialog mezi různými kulturami - ve 183 zemích působí 1200 poboček, z nichž 6 v České republice (Brno, České Budějovice, Liberec, Ostrava, Plzeň a Pardubice). V Pardubicích půsbobí od roku 1999. AllianceFrancaise nabízí jazykové kurzy všech úrovní spolu s výukou francouzských reálií. Čeští i francouzští učitelé vyučují v kurzech rozdělených do dvou semestrů, od září do února a od února do června. Kromě toho probíhá v srpnu v AllianceFrancaise intenzivní kurz francouzského jazyka. Organizují se zde rovněž mezinárodně uznávané zkoušky DELF a DALF. V rámci své činnost pořádá AllianceFrancaise Pardubice v průběhu celého roku koncerty, filmová a divadelní představení, přednášky, výstavy i turnaj ve vyhlášené francouzské hře - petanque. Veřejnosti slouží též bohatě vybavená knihovna.

Kontakt:

Prezident: Ing. Filip Žampach
Tel.: 466 501 457, 466 510 459, 603 484 004
E-mail: af@afpardubice.com
Web: www.afpardubice.com

Goethe-Zentrum

Návštěvníci Evropského spolkového domu

Je oficiálním partnerem Goethe-Institutu a všem zájemcům o německý jazyk dává k dispozici německou knihovnu s beletrií, odbornou a metodickou literaturou pro výuku němčiny, materiály vlastivědného charakteru o všech německy mluvících zemích, noviny, časopisy, audionahrávky a videokazety. K dalším aktivitám patří výstavy, semináře, přednášky, kulturní akce spojené s německy mluvícími zeměmi a také informační servis. V nabízených kurzech němčiny, které vedou k mezinárodně uznávaným zkouškám, se vyučuje podle metodiky Goethe-Institutu. Zkoušky Zertifikat Deutsch a Zentrale Mittelstufenprüfung lze složit přímo v Goethe- Zentru Pardubice.

Kontakt:

Ředitelka: Mgr. Bianca Beníšková-Schulze
Tel.: 466 512 093, 739 833 611
E-mail: info@goethepardubice.org
Web: www.goethepardubice.cz